<?php

array_shift
($argv);

$haku str_replace("§"," ",$argv[0]);
$haku str_replace("!RISU!","#",$haku);
        if (
strlen($haku)>0) {
                if (
strpos($haku,"#")!==false && is_numeric(substr($haku,1))) {
                        
$haku substr($haku,1);
                        
$file = @file("http://tunnustuksien.luola.net/index.php?id=$haku");
                        
$mode "precise";
                } else {
                        
$file = @file("http://tunnustuksien.luola.net/index.php?search=".urlencode($haku));
                        
$mode "search";
                }
        } else {
                
$file = @file("http://tunnustuksien.luola.net/random.php");
                
$mode "precise";
        }
        
$loytyy false;
        if (
$mode=="precise") {
                if (
strpos($file[75],"Siirry")!==false) {
                        
#numerohaussa semmonen numero mitä ei löydy
                        
die("Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Olkaa hyvä ja tarkistakaa numero.§Numret ni har valt är inte i bruk. Var god och kontrollera numret.");
                }
                
$tieto trim(str_replace("[Palaute]","",str_replace("# ","#",strip_tags($file[76]))));
                
$id explode(" ",$tieto);
                
$id str_replace("#","",$id[0]);
                
$teksti explode('</div>',trim($file[78]));
                
$teksti strip_tags($teksti[0]);
                
$teksti str_replace(chr(13)," ",$teksti);
                
$teksti wordwrap(trim(strip_tags($teksti)),350,"§");
                if (
mb_substr_count($teksti,"§")>10) {
                        die(
"Liian pitkä irkattavaks. http://tunnustuksien.luola.net/index.php?id=$id");
                }
                
$tunnustus $tieto "§" $teksti;
                
$loytyy true;
        } else {
                if (
strlen(trim($file[76]))>5) {
                        
#jotain löytyy, jotta ei tulis aina samat niin pitää vähän arpoo ite
                        
$laskuri 79;
                        while (
strpos($file[$laskuri],"#")!==false) {
                                
$laskuri $laskuri 3;
                        }
                        
$tunnustuksia = ($laskuri 76)/3;
                        
$satunnainen mt_rand(0,$tunnustuksia-1);
                        
$tklip 76 $satunnainen*3;
                        
$tieto trim(str_replace("[Palaute]","",str_replace("# ","#",strip_tags($file[$tklip]))));
                        
$id explode(" ",$tieto);
                        
$id str_replace("#","",$id[0]);
                        
$teksti explode('</div>',trim($file[$tklip+2]));
                        
$teksti str_replace("<br>","§",$teksti[0]);
                        
$teksti str_replace($haku,"\037\002$haku\002\037",$teksti);
                        
$teksti wordwrap(trim(strip_tags($teksti)),350,"§");
                        if (
mb_substr_count($teksti,"§")>10) {
                                die(
"Liian pitkä irkattavaks. http://tunnustuksien.luola.net/index.php?id=$id");
                        }
                        
$tunnustus $tieto "§" $teksti;
                        
$loytyy true;
                }
        }
        if (!
$loytyy) {
                echo 
"Ei tommosta oo vielä kukaan kehdannu tunnustaa.";
        } else {
                echo 
$tunnustus;
        }
?>